Feet in Motion, omdat een sporter vooruit wil!

Afspraak maken

Het maken van een afspraak gaat gemakkelijk via onze webagenda

Maak je online een afspraak en kom je voor de eerste keer bij Feet in Motion, kies dan bij het maken van een afspraak in de webagenda voor een ‘Eerste afspraak’ (nieuw – 60 min.). Bij het maken van de afspraak vragen wij je om alvast enkele vragen te beantwoorden m.b.t. de reden van je bezoek. Door deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden, kunnen we de tijd van de afspraak zo optimaal mogelijk benutten.

Ben je al bekend, maak dan gebruik van de eerder toegestuurde inloggegevens.

Uiteraard kun je ook gewoon telefonisch een afspraak maken via de afsprakenbalie, op werkdagen bereikbaar op het praktijk-nummer: (030) 760 33 11.

Afspraak maken

Tarieven

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals tijd en materiaalkosten. Na afloop van het eerste bezoek bespreken wij met jou de behandelmogelijkheden en de daarbij horende tarieven.

Om je een indruk te geven van de kosten, voor een eerste onderzoek (max. 60 min) wordt € 104,- in rekening gebracht. In veel gevallen worden er (sport-)zolen gemaakt en dan komt er nog een bedrag van maximaal € 169,- bij (incl. ophaalbezoek en controle na 6 weken).

Als service kun je bij ons achteraf betalen. De factuur van Feet in Motion ontvang je via Infomedics. Voor vragen over jouw factuur neem je contact op met Infomedics via telefoonnummer: 036- 2031900

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

  • De kosten die voortvloeien uit een paramedische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl

Verwijzing

De sportpodotherapeut is direct toegankelijk, dus een verwijzing van een arts is niet nodig.
Kom je zonder verwijzing, dan maak je gebruik van de ‘directe toegang podotherapie’ (DTP). De sportpodotherapeut is wettelijk verplicht hiervoor een ‘directe toegang screening’ af te nemen. Daarvoor zullen we enkele vragen stellen om te kijken of de klachten passen binnen de sportpodotherapie en om uit te sluiten dat er geen andere oorzaak is.

Vergoedingen

Als je aanvullend verzekerd bent, wordt mogelijk een deel van de kosten vergoed.  Of je aanspraak kunt maken op een vergoeding kun je navragen bij je verzekeringsmaatschappij. Voor een indicatie van de vergoeding kun je kijken op de site van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Privacy

Bij Feet in Motion vinden wij het vanzelfsprekend om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld, waarmee wij jou willen informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je wilt weten hoe wij je privacy garanderen, dan kun je hier verder lezen op onze site: Privacyverklaring.