Feet in Motion, omdat een sporter vooruit wil!

Afspraak maken

Maken van afspraken gedurende de Corona-maatregelen

Als je (mogelijk) besmet bent met Corona of een verhoogd risico hebt op complicaties kan er geen afspraak worden gemaakt.
Informatie over symptomen van Covid-19 en een verhoogd risico vind je op deze pagina: https://www.feetinmotion.nl/symptomen-en-verhoogd-risico/

Om het maken van afspraken goed te stroomlijnen, wil ik je vragen om een telefonisch overleg in te plannen via: https://calendly.com/feetinmotion/telefonisch-overleg
Ik stel je dan een paar vragen om te beoordelen of de afspraak nodig is. Mogelijk kan ik je ook met een paar simpele tips vooruit helpen.

Je kunt ook online een afspraak plannen. Hoe, dat lees je hieronder.
Na het online maken van een afspraak bel ik jou nog even. Ik stel je dan een paar vragen om te beoordelen of de afspraak echt door kan gaan.

Het maken van een afspraak via onze webagenda

Maak je online een afspraak en kom je voor de eerste keer bij Feet in Motion, kies dan bij het maken van een afspraak in de webagenda voor een ‘Eerste afspraak’ (nieuw – 60 min.). Bij het maken van de afspraak vragen wij je om alvast enkele vragen te beantwoorden m.b.t. de reden van je bezoek. Door deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden, kunnen we de tijd van de afspraak zo optimaal mogelijk benutten.

Ben je al bekend, maak dan gebruik van de eerder toegestuurde inloggegevens.

Uiteraard kun je ook gewoon telefonisch een afspraak maken via de afsprakenbalie, op werkdagen bereikbaar op het praktijk-nummer: (030) 760 33 11.

Afspraak maken

Tarieven

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals tijd en materiaalkosten. Maar ook van hoe lang je klachten al aanwezig zijn en van wat er precies aan de hand is. Na afloop van het eerste bezoek bespreken we samen de behandelmogelijkheden en de daarbij horende tarieven.

Om je een indruk te geven van de kosten:
Voor een eerste onderzoek (max. 60 min) wordt € 115,- in rekening gebracht.
In veel gevallen worden er (sport-)zolen gemaakt en dan komt er nog een bedrag van maximaal € 154,- bij. Het bedrag voor ‘zolen’ is incl. een consult (20 min.) waar de zolen mooi passend gemaakt worden in de schoenen, de functie van de zolen gecontroleerd wordt en indien nodig de voeten (nogmaals) gemanipuleerd worden.

Omdat de zolen gemaakt worden op je eigen voetvorm (3D-afdruk) zitten ze eigenlijk altijd prettig. Mochten de zolen niet prettig zitten, dan kun je (in overleg) uiteraard altijd gratis terugkomen.

Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de reden van je komst en van hoe lang je de klachten al hebt. Voor een optimaal resultaat zijn soms vervolgconsulten nodig, m.n. om de voeten nogmaals te manipuleren. Dit wordt dan met je besproken tijdens het eerste onderzoek.

Als service kun je bij ons achteraf betalen. De factuur van Feet in Motion ontvang je via Infomedics. Voor vragen over jouw factuur neem je contact op met Infomedics via telefoonnummer: 036- 2031900

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

  • De kosten die voortvloeien uit een paramedische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt in rekening gebracht.
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  • Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  • Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
  • Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl

Verwijzing

De sportpodotherapeut is direct toegankelijk, dus een verwijzing van een arts is niet nodig.
Kom je zonder verwijzing, dan maak je gebruik van de ‘directe toegang podotherapie’ (DTP). De sportpodotherapeut is wettelijk verplicht hiervoor een ‘directe toegang screening’ af te nemen. Daarvoor zullen we enkele vragen stellen om te kijken of de klachten passen binnen de sportpodotherapie en om uit te sluiten dat er geen andere oorzaak is.

Vergoedingen

Als je aanvullend verzekerd bent, wordt mogelijk een deel van de kosten vergoed.  Of je aanspraak kunt maken op een vergoeding kun je navragen bij je verzekeringsmaatschappij. Voor een indicatie van de vergoeding kun je kijken op de site van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Privacy

Bij Feet in Motion vinden wij het vanzelfsprekend om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld, waarmee wij jou willen informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als je wilt weten hoe wij je privacy garanderen, dan kun je hier verder lezen op onze site: Privacyverklaring.